Ako sa technológia bude vyvíjať do roku 2040?

A highly detailed and realistic futuristic setting showing the predicted advancements in technology by the year 2040, highlighting envisioned innovations such as advanced AI systems, quantum computing, robotic automation, holographic displays, autonomous vehicles, green energy solutions like fusion power, and sophisticated biomedical implants.

## Sumár
Budúcnosť technológie je neustále sa meniacou témou s predpovedami, ktoré sa pohybujú od výrazného pokroku v oblasti umelej inteligencie (AI), kvantového počítania, biotechnológie až po vesmírne prieskumy. Tieto technológie majú potenciál zmeniť spôsob, akým žijeme, pracujeme a komunikujeme …

Potrebujete koaxiálny kábel pre Xfinity Wifi?

Potrebujete koaxiálny kábel pre Xfinity Wifi?

V dnešnej digitálnej dobe je mať spoľahlivé a rýchle pripojenie k internetu nevyhnutnosťou. Jednou z populárnych možností pre mnoho domácností je Xfinity Wifi, poskytované spoločnosťou Comcast. No často vzniká zmätok ohľadom potrebnej vybavenosti na nastavenie Xfinity Wifi. Jednou z bežných …

Zdieľajú moje telefón a počítač rovnakú IP adresu?

Do my phone and computer have the same IP address?

V tomto digitálnom veku, kde sa smartfóny a počítače stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov, je prirodzené sa pýtať, či tieto zariadenia zdieľajú rovnakú IP adresu. Nakoniec, obe zariadenia sa pripájajú k internetu a umožňujú nám prehliadať webové stránky, posielať e-maily …

Neskúšená etická AI so systémom Goody-2

Create a high-definition, realistic image illustrating the concept of 'Examining Extreme Ethical AI'. This should include a futuristic interface with diagrams and 3D models of intricate AI structures. The interactive system should have a built-in avatar referred to as 'Goody-2', who would have a friendly expression and a humanoid robot appearance and interacts with users by explaining various aspects of AI Ethics.

Vo výnimočnom kroku, ktorý zdôrazňuje tenkú hranicu medzi etikou a praktickosťou v oblasti umelej inteligencie, losangeleské umelecké štúdio s názvom Brain predstavilo Goody-2, AI chatbota navrhnutého tak, aby nadovšetko kládol dôraz na etické aspekty. Tento chatbot, vytvorený ako prehnaná reakcia …