Hvem er den primære chipprodusenten for Qualcomm?

Hvem er den primære chipprodusenten for Qualcomm?

## Oppsummering:
Qualcomm er et ledende halvlederselskap som designer og markedsfører trådløse telekommunikasjonsprodukter. Selskapet produserer ikke sine egne chips, men stoler i stedet på et nettverk av tredjeparts fabrikker, kjent som halvlederproduksjonsanlegg eller fabrikker, for å produsere sine halvleder-enheter. Blant …