NHS England start een ​​procuratiecontract van £300 miljoen voor oplossingen voor digitale zorgpaden

NHS England heeft aangekondigd dat er een nieuw procuratiecontract ter waarde van bijna £300 miljoen wordt gelanceerd om een ​​raamovereenkomst voor digitale zorgpaden en bijbehorende mogelijkheden voor IT in de eerstelijnszorg vast te stellen. Het contractbericht, gepubliceerd op 18 oktober, geeft aan dat de verwachte waarde van de opdracht £297.600.060 bedraagt exclusief BTW. Het contract begint op 24 januari 2024 en duurt vier jaar, tot 24 januari 2028.

De reikwijdte van de diensten en systemen voor digitale zorgpaden omvat verschillende mogelijkheden en diensten. Deze omvatten Zorgnavigatie, die tot doel heeft patiënten op het juiste moment de juiste ondersteuning te bieden om aan diverse behoeften te voldoen. Online Consultaties en Online Rapportage van Patiënt-/Gebruikersverzoeken zullen gegevensverzameling, rapportage en weergave ondersteunen via een dashboard. Het contract omvat ook de mogelijkheid om administratieve verzoeken van patiënten of gebruikers te ontvangen en erop te reageren, evenals ondersteuning voor de interactie tussen patiënten en gebruikers, inclusief verzoeken om ondersteuning, het vastleggen van patiëntgegevens en het verifiëren van details.

Andere mogelijkheden zijn onder andere het mogelijk maken voor zorgprofessionals om afspraken over organisatorische grenzen heen te maken, waardoor patiënten herhaalmedicatie online kunnen aanvragen en het bieden van beveiligde live videoconsultaties op afstand tussen professionals en patiënten of gebruikers. De raamovereenkomst zal ook de mogelijkheid bevatten voor burgers om inhoud uit hun elektronische patiëntendossier online te bekijken en ondersteuning te bieden bij communicatiemanagement voor het verzenden van communicatie naar ontvangers.

De opdracht heeft een potentiële looptijd van acht jaar, inclusief een initiële termijn van 12 maanden en een mogelijke verlenging van 36 maanden. Naast prijs zijn andere criteria voor het toekennen van de opdracht economische en financiële draagkracht, evenals technische en professionele bekwaamheid. De deadline voor het indienen van inschrijvingen of verzoeken om deelname is 16 november 2023 en inschrijvers moeten hun inschrijving minstens zes maanden na de ontvangstdatum handhaven.

Dit procuratiecontract volgt op een voorafgaande kennisgeving die in augustus is uitgegeven door NHS Shared Business Services. In de kennisgeving werd aangegeven dat zij van plan zijn om met leveranciers te onderhandelen over een raamovereenkomst voor digitale werkplekoplossingen.

Bronnen:
– NHS England start £297m procuratiecontract voor digitale zorgpaden: [link to https://www.digitalhealth.net/] (bron)
– Digitale werkplekoplossingen in ontwikkeling voor NHS: [link to https://www.digitalhealth.net/] (bron)

Veelgestelde vragen (FAQ)