Kā atjaunot Eiropas Savienības patentu regulējumu, lai veicinātu inovāciju un godīgu konkurenci

Eiropas ražošanas joma pašlaik navigē raupoļainā patentēšanas licencēšanas izaicinājumu jūrā, kurā uzņēmumi nestabilā balansē starp izslēgšanu no tirgus un patentu turētāju spiediena. Šīs cīņas sirdī atrodas standartizēto būvveidņu patenti (SEP), kas ir standartizēto tehnoloģiju pamatelementi, kuri ir neatslābtamā saistībā ar mūsdienu savienotajām ekonomikas nozarēm.

Eiropas Savienības SEP Regula mērķē uz maiņu šajā sarežģītajā ainavā. Tā cenšas atklāt licencēšanas procesu, nodrošināt skaidru ainu par licencēšanas izmaksām un izveidot godīgu spēļu laukumu visiem nozares dalībniekiem. Aiz muguras ir dienas, kad licencēšanas nosacījumi bija aizvilkta aizsega, atstājot ražotājus likteņa likteņā ritās.

Šī paradigmas maiņa ir ļoti svarīga vienkāršā iemesla dēļ – kad tehnoloģija kļūst par standartizētu, tā iegūst līdzīgu statusu krustspogu spēlē – neaizvietojamu un spēcīgu. Tādējādi patentu īpašnieki var diktēt augstas licencēšanas maksas, zinot pilnīgi labi, ka ražotājiem, kas vēlas palikt spēlē, nav alternatīvu šiem tehniskajiem risinājumiem.

Eiropas ražotāji, it īpaši mazākie no tiem, bieži vien atrodas nelabvēlīgā situācijā šajā cīņā, īpaši Vācijā – patentu cīņu laukā, kurā iebiedēšanas noliegumu dēļ produkta pārdošanas atslēgšana ir kļuvusi par ierastu draudu.

Lai gan 2015. gada Huawei pret ZTE spriedums centās nodrošināt mēroga tiesiskās regulējuma sistēmu, valsts tiesas visā ES ir bijušas neizlēmīgas, lai definētu saprātīgu licencēšanas nosacījumu plākšņu laukumu. Tas ir izraisījis neproporcionāli lielu noliegumu skaitu ES robežās – negatīvu ietekmi uz inovāciju un ieguldījumiem, kaitējot ne tikai kārumiem kā Mercedes un VW, bet arī pionieru mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), kas nodrošina ekonomisko progresu.

Savukārt ne-Eiropas uzņēmumi ir baudījuši relatīva vieglumu strīdus ar SEP starptautisku izskaušanu, kurā tiesas ir vairāk noskaņotas noteikt FRAND likmes, atstājot ES ražotājus cīnīties ar paaugstinātām licencēšanas maksām vai saskarties ar ražošanas līniju apstāšanos.

ES SEP regula nav vienkārši juridiska atjaunināšana, tā ir ilgi gaidīta dzīvības līnija, kas var atjaunot reģiona tehnoloģiskās spējas. Piedāvājot skaidru norādījumu, ierobežojot kumulatīvo maksu apjomu un sniedzot objektīvus novērtējumus par to, kas ir godīgi un saprātīgi, jaunā regulējums sola mazināt tiesvedības slogu, atbloķēt ražošanas potenciālu un sasniegt jaunu Eiropas inovācijas un ekonomiskās labklājības laikmetu.

F.A.Q. Sadaļa
1. Kas ir standartizētie būvveidņu patenti (SEP)?
Standartizētie būvveidņu patenti (SEP) ir patenti, kas ir nepieciešami standartizētajai tehnoloģijai, un tos ir jālicencē jebkurai uzņēmumam, kas vēlas izmantot šo standartu. Šie patenti ir ļoti svarīgi, jo pamatā esošās tehnoloģijas ir nepieciešamas nozares saderībai un mijiedarbībai.

2. Kāpēc Eiropas Savienības SEP regula ir svarīga?
Eiropas Savienības SEP regula ir izstrādāta, lai nodrošinātu skaidrību un godīgumu standartizētās tehnoloģiju patentēšanas procesā. Tā mērķē uz novērstu SEP īpašnieku izmantošanu nepamatoti, samazinātu ražotāju tirgus izslēgšanas risku un nodrošinātu saprātīgus licencēšanas izdevumus.

3. Kā Eiropas Savienības SEP regula plāno palīdzēt ražotājiem?
Regula mērķēto nodrošināt skaidrus licencēšanas procesus un taisnīgas, saprātīgas un nenovērtējošas (FRAND) nosacījumus visiem nozares dalībniekiem. Mērķis ir samazināt tiesvedības procesus, ierobežot noliegumu risku un ļaut ražotājiem, it īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, inovēt un konkurēt efektīvāk.

4. Kāpēc patentu strīdi rada būtiskas problēmas Eiropas ražotājiem?
Eiropas ražotāji, it īpaši mazie, var būt nelabvēlīgā situācijā pašreizējā patentēšanas licencēšanas ainavā, kur nosacījumi bieži vien nav pārredzami un licencēšanas izdevumi var būt pārmērīgi. Tas var radīt netaisnīgu spēles lauku un tirgus izslēgšanas draudus, it īpaši Vācijā.

5. Kāds bija Huawei pret ZTE sprieduma mērķis, un vai tas bija veiksmīgs?
Huawei pret ZTE spriedums bija paredzēts, lai izveidotu ietvaru taisnīgiem SEP licencēšanas noteikumiem. Taču tā panākumi ir ierobežoti, jo ES valsts tiesas ir cīnījušās, lai skaidri definētu saprātīgus licencēšanas nosacījumus, kas ir radījis nevienmērīgu FRAND principu piemērošanu un vairākas noliegumus ES ietvaros.

6. Vai ne-Eiropas uzņēmumi ir labvēlīgā pozīcijā SEP strīdos?
Ne-Eiropas uzņēmumi dažkārt ir vieglāk tikt galā ar SEP strīdiem starptautiski, kurā tiesas var vieglāk noteikt skaidras FRAND likmes. Tas liek Eiropas ražotājiem atrasties nelabvēlīgā situācijā, jo tiem tiek uzlikts lielāks licencēšanas maksas pienākums, un pastāv iespēja apturēt ražošanu.

Būtisku terminu un džargona definīcijas
– SEP (Standartizētais būvveidņu patents): Patents tehnoloģijai, kas ir būtiska standartam un jālicencē ikvienam, kas plāno implementēt standartu savos produktos.
– FRAND (Saprātīgi, taisnīgi un nenovērtējoši): Licencēšanas nosacījumi, kas ir domāti būt taisnīgiem, pieejamiem un neizkropļojošiem, bieži saistīti ar SEP.

Ieteiktie saistītie resursi
Lūdzu, apmeklējiet šīs vietnes, lai iegūtu vairāk informācijas par tehnoloģiju standartiem un patentēšanu:
– World Intellectual Property Organization – www.wipo.int
– Eiropas Komisija – ec.europa.eu/index_lv
– Eiropas Patentu birojs – www.epo.org

*Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie saites ved uz iepriekš minēto organizāciju galvenajām vietnēm, kas ir atbildīgas par patentu likumu, politiku un piemērošanu savos attiecīgajos darbības jomās. Šīs saites ir uzskatītas par derīgām un attiecīgām pēdējo zināšanu atjaunināšanas laikā.