Character.ai זורם בשימוש באפליקציות ניידות, מושך קהל צעיר

Character.ai, יצרן האפליקציה המבוססת על AI שמאפשרת למשתמשים לעצב את דמויות הAI שלהם, חוותה צמיחה משמעותית בשימוש באפליקציות ניידות. לפי נתוני האינטיליגנציה השוקית של Similarweb, האפליקציות של Character.ai למערכות ההפעלה iOS ו-Android כעת יש להן 4.2 מיליון משתמשים פעילים חודשיים בארה"ב. הצמיחה הזו דרושה לשים לב למדובר בשבוע הראשון לאחר שקידמה Character.ai, והיא דווקא גרמה למעל 1.7 מיליון התקנות.

אף על פי כן, כדאי לשים לב כי התקנות אינן מציינות בהכרח משתמשים פעילים.

בעוד שCharacter.ai הצגה צמיחה מבטיחה בשימוש בתקציב, היא עדיין מנותקת מChatGPT ברשת האינטרנט. בגלובלית, ChatGPT שומרת יתרון משמעותי על Character.ai עם 22.5 מיליון משתמשים פעילים חודשיים בעומת 5.27 מיליון בשביל Character.ai. טרנד מעניין היא כי Character.ai מציבה התמודדות עם קהל יעד מבוגר יותר בהשוואה לChatGPT ואפליקציות AI אחרות. כמעט 60% מהקהל של Character.ai ברשת נמצא בקבוצת גיל 18-24, בזמן שב-ChatGPT התנועה בקבוצת זה ירדה.

נתוני Similarweb מראים גם שספקים אחרים של AI יש להם שיעורי התקנה נמוכים יותר בין קהל היעד הצעיר. למרות ש-ChatGPT חוותה ירידה בביקורים לאתר וזמן שבועי מושקע באתר, נתונים כמובן מראים שהמצב משתנה. Character.ai, מצד שני, יש לה מקום אלכסוני להמשיך להרחיב את קהל המשתמשים שלה עם השקע כספי בסדר גודל של 150 מיליון דולר, בסדר האגרה לסדרה A.

משקיעים עודדו ביישוב במייסדיה נחשון שזיר ו- דניאל דה פרייטאס עברו לפני כן מולחמם בגוגל בצוות שפיתח את מודל השפה LaMDA, שמפעיל חוויות של AI שמתמכות בשיחה. ועדיין אף שהצמיחה של Character.ai מרשימה, האם היא תצליח לשמור על פופולריות שלה בקרב הצעירים או שתימות להיות טרנד נוסף של AI שמסתיים.

מקור: Similarweb

שאלות ותשובותקטגוריותNews